Nieuw Gezin NL

Nieuw Gezin Nederland

 

Stichting voor Stiefgezinnen zet zich ruim 20 jaar in voor nieuw samengestelde gezinnen. Dit zijn gezinnen waarin ten minste één van de partners kinderen heeft uit een vorige relatie. Een nieuw gezin wordt vaak gevormd na echtscheiding, maar kan ook ontstaan na het overlijden van één van de ouders. Ook alleenstaande moeders of vaders wiens kinderen bij hun ex-partner deel uitmaken van een stiefgezin behoren tot de doelgroep van Nieuw Gezin Nederland.

Wij kregen de vraag van Susan van der beek [Hoofdrdactrice Nieuw gezin Nederland | Dichterbij systemisch werken] om eenmalig om op non-profit basis het Magazine van Nieuw Gezin Nederland vorm te geven. Wij doen graag iets voor het goede doel, zo kiezen wij ieder jaar zo een doel uit. Dit jaar is/ was dit onze bijdrage om een steentje bij te dragen aan een ‘goed doel’.

Wij hebben de oude stijl behouden maar flink opgefrist en meer van deze tijd gemaakt. Alle ‘logo’s illustraties van de matroeska’s opnieuw geïllustreerd, ‘strak in de lijn en kleur gezet’.

Wij kregen dan weer wel de gelegenheid om de achterpagina met een advertentie van met ons werk in te vullen.