Kenniscentrum

Kenniscentrum Kusttoerisme

Kennis is een belangrijke motor om innovatie te stimuleren en daarmee
de kwaliteit en duurzaamheid van de toeristische sector te vergroten.
Daarom hebben HZ University of Applied Sciences en NHTV internationaal hoger onderwijs Breda gezamenlijk Kenniscentrum Kusttoerisme ontwikkeld.
In Kenniscentrum Kusttoerisme worden de krachten van overheden,
onderwijsinstellingen en ondernemers gebundeld, waardoor er niet alleen kennis wordt ontwikkeld, maar deze ook uitgewisseld en toegepast wordt.

Voor de jaarlijkse Toeristische Ontmoetingsdag heeft illi graphics drie illustraties gemaakt voor de drie fasen van de custumor journey. Ook hebben  zij de uitnodiging verzorgd.

Meer informatie hierover vindt u op: www.kenniscentrumtoerisme.nl