PK working solutions

PK working solutions

Organisatieadvies, training en coaching
– gericht op oplossingen

De maatschappij doet meer en meer een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, en vraagt van de overheid dat die ondersteunt waar nodig. De landelijke overheid ontwikkelt maatregelen om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, en doet daarbij een beroep op de eigen mogelijkheden van burgers. Verantwoordelijkheden verschuiven van landelijk naar gemeente. Professionals zoeken naar nieuwe manieren om hun deskundigheid in te zetten en om plezier in hun werk te vinden.